Parkering/bilkörning

Parkering/bilkörning

Vi uppmanar alla att ställa in sina bilar i garagen så att det finns lediga parkeringsplatser utomhus för gäster.

Från och med den 1:a juli 2021 kompletteras parkeringsreglerna med följande:

Alla bilar som parkeras inom samfälligheten Askträdets område SKALL vara påställda, försäkrade och EJ belagda med körförbud. Detta gäller även om bilen parkeringstillstånd.

Från och med den 1:a juli 2020 gäller följande:

Förutom garageplatsen får varje hushåll 1 st. parkeringstillstånd. Besökande/boende har fri parkering i 24 timmar på samtliga parkeringsplatser utan parkeringstillstånd. Det är endast tillåtet att parkera på uppmärkta parkeringsplatser, på övrig mark gäller parkeringsförbud. Parkeringsförbud gäller även på gångvägen framför varje fastighet där endast lossning och lastning är tillåten. Parkering på gångvägen är således ej heller tillåten av hantverkare.

( Estate Parking kommer under juni månad 2020 att sätta upp skyltar som börjar gälla from 1:a juli 2020. )

Hastighetsbegränsningen inom området är 5 km/h.

Vänligen respektera dessa regler och informera besökare !

Dessa regler är tillkomna för att polis, ambulans och brandkår måste kunna komma fram om olyckan är framme. Våra barn skall också ha en säker omgivning.

Hushållsopor Observera att det är parkeringsförbud på p-platsen närmast sopnedkastet för hushållssopor mellan kl. 07:00 - 17:00 alla vardagar. Det är tydligt markerat med p-förbuds skylt. Om någon bil finns parkerad på platsen kommer ingen sophämtning ske och föreningen kommer att bli debiterad extra kostnad för sophämtning.

Aktuellt
2023-03-30

Städdag lördag den 6:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2023-03-10

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 april 2023 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

Sidan uppdaterades den 21 June 2021
Antal besökare: 1519


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB