Grannsamverkan mot brott

Grannsamverkan mot brott

Vi driver Grannsamverkan mot brott, som bygger på ett samarbete mellan polisen, försäkringsbolagen och de boende i området. Genom att vi boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra kan brottsligheten minska och tryggheten öka. Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag med premierabatt, bonus eller självriskreducering. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer exakt information.

Minimikraven för Grannsamverkan är:

- För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märk stöldbegärlig egendom.
- Meddela dina grannar om du är bortrest mer än två dagar!
- Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt!
- Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något eller någon som avviker från det ”normala” i vårt bostadsområde.

Mer information hittar du här:

Tips och råd för en trygg sommar

Skaffa en inventarieförteckning

Inventarieförteckning

Aktuellt
2023-03-30

Städdag lördag den 6:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2023-03-10

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 april 2023 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 852


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB